פרשת השבוע " קורח ".

בס"ד יום שישי כ"ג בסיוון התש"ע (5/6/2010).

שם האתר    : זמן שבת.

כתובת האתר:0fu.net

כותב ועורך:ניסים קריספל.0526978570.

הדוא"ל:nissim1951@gmail.com

פרשת השבוע: " קורח ".

פרשת " קורח " היא הפרשה החמישית בחומש במדבר ,פרשה המספרת לנו על מרד קורח

ועדתו.מרד הנובע ממניעים של קינאה,תאווה ורדיפה אחר הכבוד.

בפרשיות הקודמות התורה סיפרה לנו על התלונות והריבים שהיו על מחסור בלחם,על מחסור במים,על טורח הדרך או על תאוות הבשרים.וטבעי הדבר שמניעים כאלו יתעוררו בקרב מחנה שבתוכו נמצאים קיבוץ של ערב רב(שנספחו אל בנ"י בצאתם ממצרים)ושל

בני ישראל.

ערב רב ושכבות שבשולי המחנה,אם בחטא תאוות הבשרים של האספסוף(ערב רב)ואם בחטא המתאוננים.אבל כאן בפרשת " קורח " ועדתו פרצה המחלוקת או הריב והתלונות מתוך קינאה,תאווה ורדיפה אחר הכבוד.

אש מחלוקת הזו פרצה דווקא ממחנה הלווים,כי קורח הוא משבט בני לוי,שבטו של משה ואהרון,ואש מחלוקת הזו של קורח פרצה והתפשטה לעבר מאתים וחמישים מראשי הסנהידראות,נשיאי העדה וקריאי מועד מראשי העם.

שלושת השלבים המתוארים בתחילת הפרשה מתרכזים בשלושת הכתובים הראשונים שבתחילת פרשת קורח.הם מתרכזים בשלושת הפעלים:" ויקח "." ויקומו "." ויקהלו ".

כאשר כל פועל מציין מעגל שמתרחב ומשלב אל שלב הבא.

הפועל " ויקח "- הפותח את הפרשה מתייחס כל אל קורח עצמו האיש שעמד בראש המרד ויוזם המרד,ככתוב:" ויקח קורח…" – ואחרי הזכרת קורח באים ונזכרים שמותיהם של

דתן ואבירם ואון בן פלת,המצטרפים אל קורח,ואחרי כן נאמר הפועל הבא " ויקומו לפני משה …".ואליהם ועליהם נוספו " מאתים וחמישים " ראשי סנהידראות ונשיאי העדה.

והתוצאה :" וייקהלו "  על משה ואהרון.

פירושים רבים נאמרו על " וייקח קורח ",בין אם נפרש זאת כלקיחת עיצה בלב,ובין אם נפרש הלקיחה הזאת כהתעוררות עצמית למעשה המרד,הרי הכתוב תולה את היוזמה למרד

באיש קורח עצמו,שאליו הצטרפו דתן ואבירם ואון בן פלת משבט ראובן,משום היות ראובן בכור ישראל,בכור שבטי ישראל,ובעבר(קודם לחטא העגל הבכורים היו מקריבי הקורבנות,) אחרי פרשת העגל הם הוחלפו בבני שבט לוי,שלא לקחו חלק בפרשת העגל,וכעת יש להם דברים וטענות על העברתם מכהונתם כמקריבים קורבנות,ולכן היה קל ונוח לקורח למושכם אליו ולצרפם למרד שלו נגד משה ואהרון.

דתן ואבירם ידועים ומפורסמים במדרשי חז"ל כאנשים שהלכו והלשינו לפני פרעה על משה.

והם ידועים כאנשים שהותירו מהמן בניגוד לאיסור שלא להותיר מהמן,וכן לאיסור

שלא יצאו ביום השבת ללקט את המן, כי לא ירד מן בשדה ביום השבת.והם כן יצאו ביום השבת לחפש אחר המן בשדה ביום השבת.

וכן חז"ל מציינים כי דתן ואבירם אמרו בפרשת המרגלים  מצרימה"נתנה ראש ונשובה מצרימה".

מכאן ששינאתם של דתן ואבירם למשה הייתה ידועה לעם,כפי שהדבר עולה ממדרשי חז"ל,וקורח עצמו ניצל שינאה זו,כדי להמריד את העם ולהתסיסו כנגד משה ואהרון.

הצטרפות כל אלה לקורח וחבריו הגבירה את הסכנה של התפשטות מרד כללי בעם.

הקריאה הראשונה של קורח ובני עדתו כלפי משה ואהרון:" רב לכם ! ".נועדה להתסיס

את כלל העם כנגד משה ואהרון,תוך ניצול לרעה של האווירה ששרה בקרב העם אחר מרד

המרגלים,

אחרי הגזירה והעונש למרגלים והגזירה והעונש לעם על שסירבו לשמוע בקול יהושע וכלב שמסרו דו"ח נכון,מהימן וכנה על השליחות,בניגוד לדעת מרבית המרגלים שבחרו להוציא דיבה רעה על הארץ ולהמריד את העם כנגד העלייה לארץ, מתוך פחד ומתוך חוסר ביטחון בה' וביכולתו להביאם אל ארץ טובה,אל ארץ זבת חלב ודבש.ומשום כך

נגזר עליהם להישאר במדבר ולסבוב הארצות עד כלות מות כל הדור ההוא,של יוצאי מצרים מבני עשרים שנה ומעלה.במצב כזה מצא קורח קרקע פורייה להמרדה למושכם לצידו ולמטרותיו.

בזמן שעדת קורח נתקהלה על משה ועל אהרון,התורה מציינת את לשון דוברי המרד

" ויאמרו,רב לכם !,כי כל העדה כולם קדושים,ובתוכם ה' ,ומדוע תתנשאו על קהל ה' ",

יש לשים לב שהמורדים אינם אומרים:" כול העדה כולה קדושה" ,שכן לפי כללי הלשון העברית יש לומר בלשון יחיד,כדי להתאים את המשפט מבחינה לשונית תחבירית,או בלשון המדקדקים להתאים במין ומספר,כדי שהנושא וגם התואר יהיו תואמים,לפי כללי הלשון התחביר בעברית.אך בפועל כתוב,:" כל העדה כולם קדושים ",מכאן ניתן להבין

למה המשפט כתוב בצורה כזו,שאינה תואמת לכללי הלשון והתחביר העברי.

כי בכך התורה רוצה לומר לנו,כי כול אחד ואחד מהם,מאנשי קורח ועדתו,שואף ופועל על פי מצבו

הנפשי על פי תחושתו הפנימית העמוקה כעדה המתפוררת,ואשר כול אחד ואחד מהם שואף להגביר את העצמיות(" האינדיבידואליזם") האישי שלו,תוך ניסיון והחתירה להרוס את הרגשות השיתופיות העמוקות הכלליות של האחדות שבין כול אחד אוחד בין חברי הקבוצה של המורדים.ומשום כך הם אינם רואים את עצמם " כממלכת כוהנים וגוי קדוש",

תחת משטר או כלל המחייב אותם למלא אחר ייעוד ותכלית להיות עם סגולה לה',כאוצר מיוחד ויקר של הקב"ה,אוצר המוכן לקבל את המשימה במסירות ולבצעה בנאמנות,מסירות שבה הם נתבעים ונדרשים למלא חובות רבים המוטלות עלינו עפ"י מוות התורה.

ואילו בני קורח ועדתו הם באים מתוך גישה של תובענות ודרישות כעין שטר של זכויות ולא בגישה של מילוי חובות.וכאשר הם התאחדו יחד לאופוזיציה אחת הם קיווו שעל ידידי

מיגור שלטונם של משה ואהרון הם חשבו שאז כל אחד ואיחד מהם ישיג את מבוקשו.

אבל בפועל הם ישיגו קטטות,ריב, והתביעות יגדלו מאוד בן בני העדה של קורח ועדתו,

מתי היה מרד קורח ומדוע רק עתה פרץ המרד ולא קודם לכן ?

ומדוע לא פרץ המרד מייד אחרי פרשת העגל,שאז היה חילופי הבכורים בבני שבט לוי ?

הרמב"ן- אומר כי מרד קורח ועדתו פרץ מייד אחרי פרשת מעשי המרגלים ? ואחרי מותם

של המרגלים,במיתה משונה,שלשונם יצאה החוצה עד טבורם והיו תולעים מנקרים בלשונם ומתו מיתה משונה על שהוציאו דיבה רעה על ארץ ישראל ונחלת ה' .

ואחרי הודעת ה' על עונשו של דור יוצאי מצרים שימותו במדבר,ולא יזכו להיכנס לארץ ישראל,

בגלל שהם הוציאו את דיבתה רעה.לכל היוצאים ממצרים מבין עשרים שנה ומעלה.

ולדעת הרמב"ן אילו היה אדם מנסה למרוד במשה ואהרון קודם לפני כן,לפני פרשת המרגלים,העם היו סוקלים אותו באבנים,כי העם היו אוהבים מאוד את משה משה ואהרון

כנפשם ושומעים להם.

ולכן קורח סבל בלית ברירה את גדולת אהרון ששימש בכהונה,

וכן היו מוכנים לסבול את מעלת הלוויים,וכל מעשה משה.אבל עתה,בבואם אל מדבר פארן,לאחר שחלק מהעם נשרפו באש התבערה,ומתו בקברות התאווה(במדבר י"א,א-לד).

ואל כל זה נוסף כעת חטא המרגלים ומות המרגלים במגיפה לפני ה',נשיאי העדה והשבטים.וקורח ועדתו לא ראו שמשה עמד בתפילה לפני ה' לבטל את הגזירה,וכן נגזר על כול העם שימותו וייתמו במדבר,ולא יזכו להיכנס לארץ. אז הייתה נפש העם מרה מאוד .

והיו אומרים בליבם כי יבואו להם דברי משה תקלות רבות,אז מצא קורח מקום לחלוק על משה ועל אהרון,וקורח חשב,עתה,העם ישמעו אליו ויצטרפו למחלוקת כנגד משה ואהרון,

והתחילו להיכנס ספיקות בליבם ולחוק על משה מרצף העונשים הקשים שבאו עליהם.

במרכז פרשת קורח מרוכזים ארבעה מבחנים שבהם נבחן העם,ותוצאות המבחנים הללו

באו ללמד לקח גדול לעם ולחזק תורת משה,והם:

א.פה הארץ שפערה פיהה  ובלעה את קורח ועדתו על אשר פערו פיהם לבלתי חוק,ואבדו

מתוך קהל ישראל,משום שהם חלקו על משה שליח ה' וכפרו בתורתו,לכן הם נענשו בחומרה,ונעשה בהם דין כדין עיר הנידחת,שהודחה לעבודה זרה כולה ע"י אנשים מתוכה,

לכן דינה,היא,רכושה וכל אנשיה במיתה והחרמת כל רכושה.

ב.שריפה באש מן השמים כול מקטירי הקטורת,וגם עשיית ריקועים וציפוי למזבח מן המחתות הללו אשר הוקדשו ע"י מקריבי הקטורת לה',מתוך תקווה שהם ייענו בקטורת

שלהם.

ג.המגיפה בעם ומות ארבע עשרה אלף ושבע מאות מקרב העם,והנה הפלא שבעזרת

הקטורת הזו(קטורת שקיבל משה בעת עלייתו למרום לקבל את התורה במעמד הר סיני,והוא זכה וקיבל את הקטורת כסגולה להינצל ממגיפה בעת מגיפה חלילה)אהרון הצליח לגבור על מלאך המוות ולהתיק את המגיפה,בכך הקב"ה מראה לעם שאין בקטורת

סכנה או מוות,אלא כולה סגולה להצלה וחיים.וככתוב ויעמוד (אהרון)בין החיים והמתים.

ד.נס ופלא המטא או המטות,ככתוב:" וקח מאתם מטה,מטה לבית אב,מאת כול הנשיאים…שנים עשר מטות,איש את שמו תכתוב על מטהו,והיה האיש אשר אבחר בו,מטהו יפרח,והשיכותי מעליי את תלונות בנ"י …"(במדבר י"ז,טז-כד).

פרשת קורח מסתיימת בפרק י"ח העוסק במתנות כהונה,פרק בו מפורטים מרבית מתנות הכהונה שבני ישראל צריכים להפריש ולתת לכוהנים ולבני לוי(כידוע ישנן 24 מתנות כהונה).בכך התורה רוצה לציין שהדרך הנכונה הוא בהפרשת ובנתינת מתנות אלה לכוהנים ולבני לוי,ובזכות זה נזכה בברכת יבול טוב,שפע טוב ונתינה יפה לכוהן,והכוהן חוזר ומרך אותנו בשם השם בברכה,בשמירה ובשפע טוב.

נחזור לסיכום בקצרה העניין שעלה בפרשת קורח ובטענותיו.

קורח- רגז ויצא בטענות כנגד משה ואהרון על שהם כביכול על דעת עצמם הם חלקו את המשרות ואת התפקידים,לדבריהם אין הדבר נעשה עפ"י הוראת ה'.לדברי קורח משה בחר לעצמו את הנהגה – המלוכה,ולאחיו,אהרון, בחר את הכהונה,ואילו הנשיאות נתן לאליצפן בן עוזיאל,ובכך שלל ודילג על בני יצהר ועל קורח.לדעת קורח ההנהגה- המלוכה מגיעה לאהרון,ואילו הכהונה מגיעה לקורח,והנשיאות מגיעה לבני חברון,ולא כפי שעשה לכאורה עשה משה.

שאלת העונשים או חומרתם כלפי קורח ובני עדתו ועל שום מה ?

המפרשים מסבירים כי קורח פתח ופער פיו לבלי חוק,לכן הם נענשו בכך,שהאדמה פערה פיהה ובלעתם חיים שאולה,שלא כדרכה.משום שקורח ובני עדתו כפרו בתורת ה' וכפרו בשליחות משה,לפיכך משה נאלץ לכאורה להתאכזר אליהם,מפני שהם כפרו שליחותו,ואם אין שליח אז אין גם משלח,במילים אחרות הם היו כדין מין וכופר בה' ובתורתו.לפיכך הם נידונו כדין עיר הנידחת הנידונה למיתה ולהחרמת כול רכושה לה'.

השבת,שבת פרשת קורח,היא שבת ראש חודש,ומוציאים שני ספרי תורה.בספר הראשון

קוראים לשבעה עולים לתורה,בפרשת השבוע," פרשת קורח ",ובספר השני קוראים בתורה למפטיר בספר במדבר,בפרשת פינחס" ובראשי חודשכם ".וקוראים למפטיר בנביא

בישעיהו ס"ו,א-כד).במקום לקרוא בנביא,בשבת רגילה,בשמואל א,י"א,יד- כב." ויאמר

שמואל אל העם,לכו ונלכה ונחדש שם את המלוכה".

בפרשת קורח מסופר כאמור מרד קורח ועדתו כנגד מנהיגותו של משה והרון,ובדברי הנביא,בשמואל מסופר על מרידת העם במנהיגותו של שמואל הנביא ובדרישה למנות לעם מלך ככול הגויים.קיראו בנביא שמואל ומצאו ארבעה דברים מיוחדים או פלאיים שעליהם מסופר בפרשה ובמקביל להם בהפטרה,ציינו מהם ? ובמה הם דומים או שווים ואיך ?.

שבת שלום,וראש חודש טוב ומבורך,ובבשורות טובות נחמות וישועות אמן,ואמן,סלה.

שם האתר: זמן שבת. כתובת האתר : 0fu.net .כותב ועורך:ניסים קריספל.0526978570. nissim1951@gmail.com

אפשרות התגובות סגורה.